DPO1672/2000
ID intern unic:  288875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1672
din  29.09.2000
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului şi contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Ana GHEORGHIŢA   - director al Liceului "Natalia Dadiani" din Chişinău
domnului       - şef de catedră la Universitatea de
Vasile NIGULEANU       Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
domnului Ion VALUŢĂ     - profesor universitar la Universitatea Tehnică din Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Veronica ANDRIEŞ   - director adjunct al Colegiului Pedagogic
      "Alexei Mateevici" din Chişinău
doamnei
Eugenia BOGAŞEVSCHI     - director al Grădiniţei de Copii nr. 199 din Chişinău
domnului Anton DUCA     - director al Şcolii Medii nr. 1 din Rezina
domnului Ion GRIŢUNIC     - director al Şcolii Profesionale Polivalente
      din Alexandreni, judeţul Bălţi
doamnei Eugenia MARIN     - specialist principal la Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
doamnei Irina PREPELIŢĂ   - director adjunct al Şcolii Medii nr. 20 din Chişinău
domnului Procop RAICEV     - profesor la Colegiul Industrial şi de Construcţii
      din Chişinău
doamnei Lidia ŞUTCA     - director al Liceului Teoretic "A.S.Puşkin" din Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Nicanor BARBĂ     - profesor universitar la Universitatea de Stat
      din Moldova
domnului
Valentin CIJACOVSCHI     - şef de catedră la Universitatea Liberă Internaţională
      din Moldova
doamnei Valentina LEŞAN   - director al Centrului Copilului şi Educaţiei în Familie
      din Chişinău
domnului
Ion TRIGUBENCO       - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
      de Medicină şi Farmacie " Nicolae Testemiţanu".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 septembrie 2000.
Nr. 1672-II.