DPO1674/2004
ID intern unic:  288880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1674-III
din  09.02.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iacob TIMCIUC
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 164
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, merite deosebite în dezvoltarea complexului energetic şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Iacob TIMCIUC, ministru al energeticii, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 9 februarie 2004.
Nr. 1674-III.