DPO1675/2000
ID intern unic:  288881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1675
din  03.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vitalie GRUŞAC, Petru CADUC şi Ghenadie SMIRNEAGHIN
Publicat : 12.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 127
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru performanţa obţinută la ediţia a XXVII-a a Jocurilor Olimpice de Vară de la Sydney şi contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vitalie GRUŞAC   - pugilist, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Petru CADUC   - antrenor-profesor la Şcoala Republicană Sportivă
    Complexă pentru Copii şi Juniori a Rezervelor Olimpice
    a Clubului Republican Sportiv "Olimpia";
domnului     - antrenor-profesor la Şcoala
Ghenadie SMIRNEAGHIN   Republicană de Măiestrie Sportivă Superioară nr. 2.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 octombrie 2000.
Nr. 1675-II.