DPO1675/2004
ID intern unic:  288882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1675-III
din  09.02.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Isaac BERSUKER
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 165
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor academice dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, domnului Isaac BERSUKER, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 9 februarie 2004.
Nr. 1675-III.