DPO1676/2004
ID intern unic:  288884
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1676-III
din  10.02.2004
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Ion ABABII
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 166
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Ion ABABII, rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 februarie 2004.
Nr. 1676-III.