DPO1677/2000
ID intern unic:  288885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1677
din  03.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din industrie
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industrie, merite deosebite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi activitate prodigioasă în domeniul inventicii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei     - director general al Societăţii pe
Valentina ANDREEV   Acţiuni "Tricon", Cahul
domnului Iurie BORŞ     - director al Întreprinderii Individuale "Creator-IU.Borş", Chişinău
doamnei Alexandra CAN  - director general al Fabricii de Articole de Marochinărie
    "Artima" S.A., Chişinău
doamnei     - director al Fabricii de Confecţii
Aglaia OSTROVSCAIA   "Ionel" S.A., Chişinău
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Vasilisa BORTA   - cusătoreasă la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A., Chişinău
domnului     - lăcătuş la Fabrica de Articole de
Stepan DUBCENCO     Marochinărie "Artima" S.A., Chişinău
doamnei     - specialist la Fabrica de Articole
Maria DOLGANIUC     de Marochinărie "Artima" S.A., Chişinău
doamnei Silvia DONCILA   - cusătoreasă la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A., Chişinău
doamnei Tamara LUCHIAN - director adjunct al Fabricii de Confecţii "Ionel" S.A., Chişinău
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Maria MUNTEANU - cusătoreasă la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A., Chişinău
doamnei Galina VÎSOŢCAIA - şef de secţie la Fabrica de Confecţii "Ionel" S.A., Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 octombrie 2000. Nr. 1677-II.