DPO1678/2004
ID intern unic:  288888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1678-III
din  10.02.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Erhard BUSEK
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 167
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în activizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în structurile europene şi pentru contribuţie substanţială la promovarea unei imagini favorabile republicii pe arena internaţională, domnului Erhard BUSEK, coordonator special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 februarie 2004.
Nr. 1678-III.