DPO1683/2000
ID intern unic:  288900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1683
din  04.10.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor
Vladimir CAPANJI şi Victor CEBOTARU
Publicat : 12.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 127
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi profesionalism înalt, domnului Vladimir CAPANJI, medic la Spitalul Sectorial Ceadîr-Lunga, şi domnului Victor CEBOTARU, medic-şef al Asociaţiei Medicale Teritoriale a sectorului Ciocana, Chişinău, li se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 4 octombrie 2000.
Nr. 1683-II.