DPO1683/2004
ID intern unic:  288901
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1683-III
din  15.02.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Mihail MOCAN
Publicat : 20.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 030     art Nr : 183
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în domeniul integrării sociale a veteranilor războiului din Afganistan, contribuţie la educarea patriotică a tinerei generaţii şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Mihail MOCAN, preşedinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 februarie 2004.
Nr. 1683-III.