DPO1684/2000
ID intern unic:  288902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1684
din  05.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Institutul Naţional al Viei şi Vinului
Publicat : 12.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 127
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică rodnică în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, implementarea realizărilor ştiinţei în producţie şi contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului     - director al Centrului de viticultură
Mihail CUHARSCHI     şi proiectare
doamnei Galina DIAUR   - şef de laborator;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Tudor CAZAC   - şef de laborator
doamnei Lusia CICHIR   - şef de laborator
doamnei
Eudochia PAHOMI     - muncitoare
domnului
Petru PARASCA    - şef de laborator;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Mihail CHISIL   - colaborator ştiinţific coordonator.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 octombrie 2000.
Nr. 1684-II.