DPO1685/2000
ID intern unic:  288904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1685
din  06.10.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolai PANULI
Publicat : 12.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 127
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în gospodăria locativ-comunală şi contribuţie la asigurarea prestărilor de servicii comunale către beneficiari, domnului Nicolai PANULI, director general al Concernului de Stat "Apă-Canal", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 octombrie 2000.
Nr. 1685-II.