DPO1693/2000
ID intern unic:  288923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1693
din  12.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în renaşterea spirituală şi morală a societăţii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
episcopului IUSTINIAN
(Victor OVCINICOV)       - episcop de Tiraspol şi Dubăsari
episcopului ANATOLIE
(Gheorghe BOTNARI)   - episcop de Cahul şi Lăpuşna
episcopului DORIMEDONT
(Nicolae CECAN)       - episcop de Edineţ şi Briceni
arhimandritului PETRU
(Valeriu MUSTEAŢĂ)     - protopop de Ungheni
protoiereului-mitrofor       - consilier al Mitropolitului
Veaceslav ŞPAC       Chişinăului şi al Întregii Moldove
protoiereului-mitrofor
Ioan VULPE       - protopop de Orhei
domnului Teodor BODEAN   - referent la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove;
Medalia "Meritul Civic"
protoiereului
Veaceslav UNGUREANU   - protopop de Bălţi
protoiereului
Teodor ROŞCA       - paroh al Catedralei "Sfîntul Teodor Tiron" din Chişinău
protoiereului
Zosima TOIA       - protopop de Chişinău
protoiereului
Vasile BOTEA       - protopop de Soroca
protoiereului
Grigore MUTRUC       - protopop de Tighina
protoiereului       - paroh al Bisericii "Sfinţii
Gheorghe BUCARCIUC   Arhangheli" din Băcioi, judeţul Chişinău
protoiereului       - paroh al Bisericii "Sfîntul
Anatolie PUŞCAŞ       Haralampie" din Chişinău
protoiereului
Vasile SARACUŢA       - protopop de Edineţ
protoiereului       - paroh al Bisericii "Sfîntul
Gheorghe CHIRIŢA      Nicolae" din Lăpuşna, judeţul Lăpuşna
protoiereului       - chelar al Catedralei "Naşterea
Anatolie CIBRIC       Domnului" din Chişinău
arhimandritului DAMIAN   - stareţ al Mănăstirii de călugări
(Dumitru POTOROACĂ)   "Sfîntul Nicolae" din Dobruşa
arhimandritului PLATON   - stareţ al Mănăstirii de călugări
(Eugeniu MANOLE)       "Adormirea Maicii Domnului" din Căpriana
egumenei TAISIA       - stareţă a Mănăstirii de călugăriţe
(Cleopatra STRĂINU)   "Înălţarea Domnului" din Japca
protoiereului       - contabil la Mitropolia Chişinăului
Vadim CHEIBAŞ       şi a Întregii Moldove.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                   Petru LUCINSCHI
Chişinău, 12 octombrie 2000.
Nr. 1693-II.