DPO1700/2000
ID intern unic:  288946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1700
din  16.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Institutul Oncologic din Moldova
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137     art Nr : 984
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi profesionalism înalt, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Iraida IACOVLEVA   - colaborator ştiinţific principal
domnului Dumitru SOFRONI   - director;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Zinaida CUCEREAN   - asistentă medicală
domnului Ion MOIŞ       - medic
doamnei Ludmila MUCAN   - şef de secţie;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Victor CERNAT     - director adjunct
doamnei Ludmila MANASTВRLI  - \xa7ef de secюie
domnului Gheorghe ЮВBВRNГ   - director adjunct.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 octombrie 2000.
Nr. 1700-II.