DPO1702/2000
ID intern unic:  288950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1702
din  18.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Alexandru CIOBOTARU   - director al Grădinii Botanice
domnului Valeriu ROPOT     - cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie
domnului Gheorghe SINGUR   - colaborator ştiinţific principal la Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei;    
Medalia "Meritul Civic"
domnului Leonid CULIUC     - director al Institutului de Fizică Aplicată.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 octombrie 2000.
Nr. 1702-II.