DPO1703/2000
ID intern unic:  288952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1703
din  18.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor
Eugenia MIHAILOV şi Nelli IDRICEANU
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele de stat şi participare activă la viaţa socială a ţării, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Eugenia MIHAILOV - director general al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Nelli IDRICEANU - consultant principal în Comisia pentru tineret, sport şi turism a Parlamentului Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 octombrie 2000.
Nr. 1703-II.