DPO1704/2000
ID intern unic:  288954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1704
din  19.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători ai justiţiei
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi la promovarea reformei judiciare şi de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului     - conferenţiar universitar la Universitatea Liberă Internaţională
Alexei BARBĂNEAGRĂ    din Moldova,director al Centrului de Drept al Uniunii
    Avocaţilor din Republica Moldova
domnului     - judecător la Curtea
Nicolae CHISEEV     Constituţională
domnului
Nicanor COJOCARU   - judecător la Curtea Supremă de Justiţie
domnului
Alexandru MARDARE   - judecător la Curtea Supremă de Justiţie
domnului
Gheorghe MÎRZAC     - vicepreşedinte al Curţii de Apel
domnului
Vasile PASCARI    - vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Raisa BOTEZATU - judecător la Curtea Supremă de Justiţie
domnului Victor CREŢU   - prim-viceministru al justiţiei
domnului
Mihail GAVRILIŢĂ     - preşedinte al Judecătoriei de sector Străşeni
doamnei Elena GLIGOR   - vicepreşedinte al Tribunalului municipiului Bălţi
domnului
Valentin GURIŢAN     - vicepreşedinte al Judecătoriei Economice
    a Republicii Moldova
domnului
Alexandru GUŢCAL     - preşedinte al Judecătoriei de sector Ocniţa
domnului Isai SÎRCU     - procuror de secţie la Procuratura pentru
    contribuirea la executarea justiţiei în Curtea de Apel
domnului
Gheorghe SUSARENCO   - judecător la Curtea Constituţională
domnului Ilie ŞEVCIUC   - judecător-asistent la Curtea Constituţională
domnului Nicolae URSU   - prim-adjunct al Procurorului General;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Mihai COTOROBAI     - judecător la Curtea Constituţională
domnului
Gheorghe CURMEI    - şef-adjunct al Direcţiei principale judiciare, notariat
    şi avocatură a Ministerului Justiţiei
domnului Zaharia DARII   - şef al Direcţiei resurse umane
    şi secretariat a Ministerului Justiţiei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 octombrie 2000.
Nr. 1704-II.