DPO1707/2004
ID intern unic:  288960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1707-III
din  27.02.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 244
În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
ARNĂUT Sergiu     - la Curtea de Apel Chişinău
MARCHITAN Gheorghe   - la Judecătoria Căuşeni
POPOV Nicolae     - la Judecătoria Bălţi
TUHARI Anatolie     - la Judecătoria Floreşti.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 februarie 2004.
Nr. 1707-III.