DPO1712/2000
ID intern unic:  288972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1712
din  20.10.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 137
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în promovarea valorilor spirituale şi morale şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Lidia AXIONOVA     - profesor universitar la Universitatea de Stat a Artelor;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Roman PETROVICI   - profesor la Colegiul Republican de Creaţie Populară
      din Soroca;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Valeriu ŢURCAN     - decan la Universitatea de Stat a Artelor;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Valeriu BAGRIN     - director al Liceului Republican de Muzică
      "Serghei Rahmaninov" din Chişinău
domnului       - director adjunct al Colegiului
Grigore BUCĂTARU       Republican de Creaţie Populară din Soroca.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 octombrie 2000.
Nr. 1712-II.