DPO1722/2000
ID intern unic:  288992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1722
din  25.10.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ion STRAŞNIC
Publicat : 02.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 139-140     art Nr : 1002
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele de stat, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi participare activă la viaţa socială a ţării, domnului Ion STRAŞNIC, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 25 octombrie 2000.
    Nr. 1722-II.