DPO1723/2004
ID intern unic:  288995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1723
din  10.03.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Dimitrios ZISSIS
Publicat : 19.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 281
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor moldo-elene, pentru contribuţie substanţială la elaborarea şi realizarea de proiecte investiţionale în Republica Moldova şi activitate de binefacere şi sponsorizare prodigioasă, domnului Dimitrios ZISSIS, director general al Societăţii pe Acţiuni "Kentford Capital Corporation", i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 martie 2004.
Nr. 1723-III.