DPO1735/2000
ID intern unic:  289020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1735
din  31.10.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Arseni BOTNARU
Publicat : 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 141     Promulgat : 31.10.2000
În temeiul art. 88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
  Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Arseni BOTNARU, solist-vocalist în Ansamblul de Cîntece şi Dansuri "Hora Moldovei" al Ministerului Afacerilor Interne, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 octombrie 2000.
Nr. 1735-II.