DPO1743/2004
ID intern unic:  289037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1743
din  19.03.2004
privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova
Publicat : 26.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 050     art Nr : 300
Avînd în vedere că edificarea societăţii informaţionale în care tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale influenţează pozitiv asupra tuturor sferelor vieţii şi contribuie la dezvoltarea social-economică a statului şi la ridicarea nivelului de trai al populaţiei constituie una din direcţiile strategice ale dezvoltării mondiale, în scopul integrării Republicii Moldova în spaţiul informaţional internaţional şi în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova se declară drept una din priorităţile naţionale.
Art. 2. - Guvernul:
a) va aproba politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova;
b) va constitui Comisia Naţională pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova;
c) va elabora, pînă la sfîrşitul anului 2004, Strategia Naţională de Edificare a Societăţii Informaţionale în Republica Moldova şi planul de măsuri pentru realizarea acesteia;
d) va prezenta Parlamentului propuneri privind stimularea fiscală şi economică a activităţilor în domeniul edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 martie 2004.
Nr. 1743-III.