DPO1748/2000
ID intern unic:  289046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1748
din  03.11.2000
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat a Artelor
Publicat : 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 141
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Gheorghe MUSTEA   - rector, compozitor;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasile CRĂCIUN   - şef de catedră;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Margarita BELÎH   - conferenţiar universitar
doamnei Nadejda KOZLOVA   - lector superior
doamnei Elena MIRONENKO   - conferenţiar universitar.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 noiembrie 2000.
Nr. 1748-II.