DPO1749/2000
ID intern unic:  289048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1749
din  03.11.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Ion ŢARANU
Publicat : 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 141     Promulgat : 03.11.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în complexul agroindustrial, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Ion ŢARANU, director al Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 noiembrie 2000.
Nr. 1749-II.