DPO1758/2004
ID intern unic:  289068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1758
din  31.03.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ANDON
Publicat : 09.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 332
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul cinematografiei, activitate de creaţie prodigioasă şi participare la viaţa obştească, domnului Victor ANDON, membru al Uniunii Cineaştilor, membru al Uniunii Scriitorilor "Nistru", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 31 martie 2004.
Nr. 1758-III.