DPO1765/2000
ID intern unic:  289083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1765
din  14.11.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 23.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 147
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea colaborării moldo-americane în domeniul realizării reformei economice şi la implementarea Programului Naţional "Pămînt", se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vincent F. MORABITO      - director general al Centrului pentru Reforma
    Business-ului Privat din SUA
domnului Val SIBIRSKY     - director adjunct al Centrului pentru Reforma
    Business-ului Privat din SUA;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Thomas D. LOFGREN   - director de programe al Agenţiei SUA
    pentru Dezvoltare Internaţională
doamnei Patricia ORLOWITZ   - director adjunct al Centrului pentru Reforma
    Business-ului Privat din SUA.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 noiembrie 2000.
Nr. 1765-II.