DPO1765/2004
ID intern unic:  289084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1765
din  06.04.2004
privind conferirea medaliei "Nicolae Testemitanu"
Publicat : 16.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 340
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică şi metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă medalia "Nicolae Testemiţanu" următorilor:
ANESTIADI Zinaida   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi
        Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CIOBANU Pavel     - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
DRAGANIUC Chiril   - director al Centrului Republican de Diagnosticare
        Medicală
GALEŢCHI Petru     - prorector al Universităţii de Stat de Medicină şi
        Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
GHERMAN Diomid   - profesor universitar la Universitatea de Stat de
        Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
GHIDIRIM Gheorghe   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
         şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
GUDUMAC Eva     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
MARCOCI Ion     - medic la Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie
         şi Neurochirurgie
MOŞNEAGA Timofei   - medic-şef de onoare al Spitalului Clinic Republican
PALADI Gheorghe   - profesor universitar la Universitatea de Stat
        de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
POSTOVANU Pavel   - ex-vicepreşedinte al Comitetului Executiv
        Raional Drochia
RUDI Ghenrietta     - profesor universitar la Universitatea de Stat
        de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
TESTEMIŢANU Andrei   - şef de secţie la Centrul Republican de
        Diagnosticare Medicală
ŢÎBÎRNĂ Constantin   - profesor universitar la Universitatea de Stat
         de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 aprilie 2004.
Nr. 1765-III.