DPO1766/2000
ID intern unic:  289085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1766
din  14.11.2000
privind conferirea de distincţii de stat unor membri
ai Asociaţiei Surzilor
Publicat : 23.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 147
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică, activitate intensă în vederea adaptării sociale a surzilor şi a antrenării lor în viaţa socială a ţării, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Emilia BURMENCO   - preşedinte al Consiliului veteranilor al Asociaţiei Surzilor;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Climentie CHIPERI   - muncitor la Întreprinderea Specializată
    "Prim-Plonjor" S.A., Bălţi
doamnei Aurica CUZMENCO   - maistru la Întreprinderea Specializată
     "Bujor-Prim" S.A., Chişinău
doamnei Valentina MORIŢ     - preşedinte al filialei Bălţi a Asociaţiei Surzilor
doamnei Tamara TELEVCO   - preşedinte al Asociaţiei Surzilor
    din municipiul Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Valentina MELINTE   - director al Organizaţiei Obşteşti "Surdinfo"
doamnei Aglaia SPATARI     - muncitor la Întreprinderea Specializată
    "Bujor-Prim" S.A., Chişinău
doamnei Vera TCACI     - muncitor la Întreprinderea Specializată
    "Prim-Plonjor" S.A., Bălţi
domnului Eugeniu TELEVCO   - preşedinte al Federaţiei Sportive a Surzilor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 noiembrie 2000.
Nr. 1766-II.