DPO1771/2000
ID intern unic:  289098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1771
din  20.11.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii" Excelenţei Sale
domnului Emil CONSTANTINESCU
Publicat : 23.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 147
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului Emil CONTANTINESCU, Preşedintele Rom\x01+niei,
"Ordinul Republicii", în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Rom`nia şi Republica Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 noiembrie 2000.
Nr. 1771-II.