DPM1774/2000
ID intern unic:  289104
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1774
din  21.11.2000
privind instituirea sărbătorii profesionale - Ziua Bibliotecarului
Publicat : 30.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 149

    MODIFICAT
    DP189-V din 08.02.10, MO23-24/12.02.10 art.37

    Avînd în vedere vechimea şi rostul profesiei de bibliotecar în spaţiul nostru istoric, cinstind memoria ilustrelor personalităţi din panteonul naţional care au îmbrăţişat această profesie, apreciind aportul pe care l-au adus şi îl aduc biblioteca şi bibliotecarul la dezvoltarea culturii ţării noastre, recunoscînd că această instituţie şi această profesie joacă un rol important în dezvoltarea societăţii informaţionale şi luînd în considerare propunerea Asociaţie
i Bibliotecarilor,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se stabileşte că anual, la 23 aprilie, în Republica Moldova se va consemna sărbătoarea profesională - Ziua Bibliotecarului.
    [Aliniat modificat prin DP189-V din 08.02.10, MO23-24/12.02.10 art.37]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                      Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 21 noiembrie 2000.
    Nr. 1774-II.