DPO1778/2004
ID intern unic:  289112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1778
din  15.04.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nadejda GARGALÎC
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 064     art Nr : 367
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în sistemul financiar, contribuţie substanţială la promovarea reformei fiscale şi merite în consolidarea disciplinei financiare de stat, doamnei Nadejda GARGALÎC, inspector fiscal principal de stat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 aprilie 2004.
Nr. 1778-III.