DPO1780/2000
ID intern unic:  289117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1780
din  23.11.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 07.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 152     Promulgat : 23.11.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
"Ordinul Republicii" următorilor:
BODIUL Valentin   - director general al Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A., Chişinău
MOROZAN Ion   - director general al Societăţii pe Acţiuni "Orhei-Vit"
PARLIKOV Piotr   - preşedinte al Cooperativei Agricole Comerciale de Producţie "Tvardiţa", judeţul Taraclia;
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
ARUTIUNEAN Albert   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Baştina", judeţul Tighina
BEJAN Valeriu  - director general al Societăţii pe Acţiuni "Noroc", judeţul Orhei
BIVOL Iovu   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Agrodiandr", judeţul Lăpuşna
CAIMACAN Ilie   - profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CREŢU Ion   - director al Gospodăriei de Producere a Seminţelor de Elită "Feteşti", judeţul Edineţ
MORARU Nicolae   - director al Gospodăriei Agricole "Roşiori-Lux" S.R.L., judeţul Bălţi
PANAGHIU Dumitru   - lăcătuş la Societatea pe Acţiuni "Aroma", Chişinău
RUICEV Ivan   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "1 Mai", judeţul Taraclia
STRATULAT Mihail   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Fertilitatea-Chişinău"
URÎTU Dionis   - director al Societăţii pe Acţiuni "Nistru-Vin", judeţul Chişinău
VRABIE Iurie   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Progagroter", judeţul Ungheni
ZAHARIA Maria   - muncitoare la Societatea pe Acţiuni "Bucuria", Chişinău
ZAMFIROV Dmitri   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Tarsal-Agro", judeţul Cahul;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BALAN Ion   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Podgoreni", judeţul Cahul
BARDIER Svetlana   - şefă de secţie la Fabrica de Conserve din Coşniţa, judeţul Chişinău
BELOUS Vasile   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Vagadi", judeţul Orhei
BOLFA Andrei   - fermier, Gospodăria Ţărănească "Bolfa", judeţul Tighina
CIREŞ Vasile   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Logofăt-Prim", judeţul Bălţi
COJOCARI Mihai   - director al Întreprinderii de Transport Auto "Zimbru-Nord" S.A., Bălţi
DUMINOV Vladimir   - lăcătuş la Societatea pe Acţiuni "Tutun-CTC", Chişinău
FINICA Galina   - muncitoare la Societatea pe Acţiuni "Vismos", Chişinău
KONSTANTINOV Piotr - şef de secţie la Societatea pe Acţiuni "Berechet-Ceadîr-Lunga"
LEVINSKI Valentina   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Geamtal", judeţul Lăpuşna
NEGHERNEAC Ion   - agronom-şef la Societatea cu Răspundere Limitată "Agrosfera-BM", judeţul Ungheni
PANICI Tudor   - director al Întreprinderii Mixte Moldo-Americane "Fabrica de Brînzeturi din Soroca" S.A.
RAC Mihail   - inginer-şef la Societatea pe Acţiuni "Glodeni-Zahăr", judeţul Bălţi
ROTARI Zinaida   - muncitoare la Societatea pe Acţiuni "Fabrica de Conserve din Floreşti", judeţul Soroca
RUDENCO Dumitru   - manager al Gospodăriei Ţărăneşti "Dumitru Rudenco", judeţul Cahul
RUSU Valentina   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Spilcuţa-Agro", judeţul Lăpuşna
ŞVEŢ Nadejda   - maistru la Societatea pe Acţiuni "InLac", judeţul Edineţ
ŢURCAN Vasile   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Rujniceanca", judeţul Edineţ
VÎRLAN Petru   - preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată "Palmav-Agro", judeţul Orhei;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
ANDRIEŞ Serafim   - director al Institutului de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie "N.Dimo"
BULGAC Ion   - şef de direcţie generală la Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare
COCIU Vasile   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Carahasani-Agro", judeţul Tighina
COJOCARI Vasile   - muncitor la Societatea pe Acţiuni "Viorica-Cosmetic", Chişinău
GRĂDINARU Vasile   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Glia Şurenilor", judeţul Soroca
KUZNEŢOV Ghennadi   - colaborator la Societatea cu Răspundere Limitată "Toncar", Chişinău
LAZARI Ion   - preşedinte al Centrului de Stat pentru Atestarea Produselor Chimice şi Biologice de Protecţie şi Stimulare a Creşterii Plantelor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 noiembrie 2000.
Nr. 1780-II.