DPO1782/2000
ID intern unic:  289121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1782
din  24.11.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Zorile"
Publicat : 30.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 149
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industria uşoară, merite deosebite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi activitate prodigioasă în domeniul inventicii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Fiodor IACOVLENCO   - director general;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Mihail GANGAN     - muncitor
doamnei Tamara OVCINNIKOVA   - maistru
domnului Ivan RUDAKOV     - muncitor
doamnei Agafia RUSNAC     - director al fabricii nr. 4.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                 Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 noiembrie 2000.
Nr. 1782-II.