DPO1784/2004
ID intern unic:  289126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1784
din  20.04.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Ivan STOMATOV
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 064     art Nr : 371
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la protecţia socială a veteranilor, participare activă la viaţa socială şi la educarea tinerei jeneraţii, domnului Ivan STOMATOV, preşedinte al Consiliului Decanilor de Vîrstă din municipiul Comrat, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 20 aprilie 2004.
Nr. 1784-III.