DPO1785/2000
ID intern unic:  289127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1785
din  27.11.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Nadejda ŞIŞCAN
Publicat : 07.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 152
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului universitar, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, doamnei Nadejda ŞIŞCAN, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 noiembrie 2000.
Nr. 1785-II.