DPO1785/2004
ID intern unic:  289128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1785
din  20.04.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Iosif FUNC
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 064     art Nr : 372
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea sportului, contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă şi succese remarcabile obţinute la competiţiile internaţionale la jocul de dame, domnului Iosif FUNC, Antrenor Emerit din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 20 aprilie 2004.
Nr. 1785-III.