DPO1786/2000
ID intern unic:  289129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1786
din  28.11.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Vasile IOVU
Publicat : 30.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 149     Promulgat : 28.11.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale şi contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale, domnului Vasile IOVU, Artist al Poporului, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 noiembrie 2000.
Nr. 1786-II.