DPO1799/2000
ID intern unic:  289155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1799
din  08.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Societatea pe Acţiuni "Covoare-Ungheni"
Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154
  În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
  Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. - Pentru muncă ireproşabilă în industria uşoară, merite în sporirea nivelului tehnic al producţiei şi contribuţie substanţială la extinderea sortimentului articolelor fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolas NICULA     - director general;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Anatoli KLIMOV     - pictor-şef
doamnei Milia MALANCIUC   - ţesătoare
domnului Gheorghe POTLOG   - ajutor de maistru.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 8 decembrie 2000.
Nr. 1799-II.