DPO18/2005
ID intern unic:  289158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 18
din  21.04.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Gheorghi STEPANOV
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 254
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele supreme de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea social-economică a republicii şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Gheorghi STEPANOV, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 21 aprilie 2005.
Nr. 18-IV.