DPO1802/2004
ID intern unic:  289167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1802
din  10.05.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Vladimir VOIŢEHOVICI
Publicat : 14.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 412
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Valdimir VOIŢEHOVICI, conferenţiar universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 mai 2004.
Nr. 1802-III.