DPO1804/2000
ID intern unic:  289170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1804
din  11.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Alexei IVANOV
şi Tudor SUHAN
Publicat : 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată în organele administraţiei publice şi contribuţie substanţială la consolidarea disciplinei de stat şi financiare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Alexei IVANOV   - şef al Inspectoratului Fiscal de Stat al judeţului Orhei;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Tudor SUHAN     - controlor superior de stat la Curtea de Conturi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 11 decembrie 2000.
Nr. 1804-II.