DPO1808/2000
ID intern unic:  289178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1808
din  14.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat  
Publicat : 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Mihail DARCIUC  - şef de secţie la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă,
      Chişinău
domnului Victor SAVIN    - director al Departamentului sănătăţii al Primăriei
      municipiului Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vasile CERNEI   - medic-şef al Spitalului de Tuberculoză, Vorniceni,
         judeţul Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Kira EFANOVA   - conferenţiar universitar la Universitatea de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
domnului
Vladimir HOTINEANU     - prorector, şef de catedră la Universitatea de Medicină
          şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".  
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 decembrie 2000.
Nr. 1808-II.