DPO1808/2004
ID intern unic:  289179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1808
din  12.05.2004
privind eliberarea domnului Ion COTEA din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Cahul
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 424
În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Ion COTEA se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Cahul.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 12 mai 2004.
Nr. 1808-III.