DPO1810/2004
ID intern unic:  289185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1810
din  13.05.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 426
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
BALABAN Sergiu     - la Judecătoria Hînceşti
BIVOL Garri     - la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău
ROBU Oxana     - la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
VULPE Vasile     - la Judecătoria Cahul.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 13 mai 2004.
Nr. 1810-III.