DPO1811/2000
ID intern unic:  289186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1811
din  15.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat  
Publicat : 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea energeticii şi contribuţie substanţială la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Anatolie APOSTOL     - director al Filialei Vulcăneşti a Societăţii pe Acţiuni "RED-Sud"
Mihai CERNEI     - director al Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Electrice Chişinău";
Medalia "Meritul Civic" domnilor:
Valeriu CALMAŢUI     - director al Filialei Ungheni a Societăţii pe Acţiuni "RED-Nord"
Valeriu NAZARE     - şef de serviciu la Filiala "Reţele Electrice de Tensiune Înaltă Nord-Vest"           a Întreprinderii de Stat "Moldelectrica"
Rostislav POSLAVSKI   - inginer-şef la Societatea pe Acţiuni "RED-Centru"
Valentin RACU     - electrosudor la Întreprinderea de Stat "Energoreparaţii"
Aftenie ZADIC     - instalator electric la Societatea pe Acţiuni "Electrocon".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 decembrie 2000.
Nr. 1811-II.