DPO1811/2004
ID intern unic:  289187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1811
din  13.05.2004
privind numirea domnului Dorin COVAL în funcţia de judecător de instrucţie
la Judecătoria Căuşeni
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 427
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Dorin COVAL se numeşte, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Căuşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 13 mai 2004.
Nr. 1811-III.