DPO1816/2000
ID intern unic:  289195
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1816
din  18.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai organelor afacerilor interne
Publicat : 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, contribuţie substanţială la combaterea criminalităţii, la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Alexandru PASCARI     - locotenent-colonel de poliţie
Anatolie SIMAC     - general de brigadă;
  Medalia "Meritul Militar" domnilor:
Semion CAPACLΠ    - colonel de poliţie
Constantin CLIPA     - colonel de poliţie
Ion CURARARI     - colonel de poliţie
Valentin FEDCO     - locotenent-colonel de poliţie
Victor MAXIM     - colonel de poliţie
Gheorghe PAPUC     - colonel de poliţie
Alexei ŢERNA     - colonel de poliţie;
  Titlul onorific "Om Emerit" domnilor:
Filip BEŞLEAGA     - colonel de poliţie
Mihail TARABAN     - colonel de poliţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 decembrie 2000.
Nr. 1816-II.