DPO1821/2004
ID intern unic:  289208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1821
din  22.05.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" protoiereului Mihail SARACUŢA
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 450
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la renaşterea spirituală şi morală a societăţii şi la susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare, protoiereului Mihail SARACUŢA, paroh al Catedralei "Sfîntul Nicolae" din municipiul Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 22 mai 2004.
Nr. 1821-III.