DPO1823/2000
ID intern unic:  289211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1823
din  22.12.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de membri ai Uniunii Cineaştilor
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166     Promulgat : 22.12.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea artei cinematografice şi contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Emil LOTEANU   - regizor, scenarist;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Marcel CHISTRUGA   - regizor
domnului Vladimir DRUC   - regizor;
Medalia "Mihai Eminescu"
domnului Pavel BALAN     - operator de imagine;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Ion ARACHELOV   - actor;
domnului Ştefan BULICANU   - regizor;
domnului Boris CONUNOV  - regizor;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Victor ANDON     - critic de film
domnului Gheorghe
GHEORGHIŢA       - operator de imagine
doamnei Ana-Maria
PLĂMĂDEALĂ       - critic de film.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 decembrie 2000.
Nr. 1823-II.