DPO1825/2000
ID intern unic:  289214
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1825
din  22.12.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Adrian USATÎI
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele de stat şi participare activă la viaţa socială a republicii, domnului Adrian USATÎI, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 decembrie 2000.
Nr. 1825-II.